LightSabre

LightSabre

90p

789 comments posted · 53 followers · following 0

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Så raskt vil elb... · 1 reply · +1 points

Sånn jeg forstår det er det noen som har innrømmet at det er et bevisst valg at den skrur seg av under 10 grader for å beskytte motoren. Diskusjonen nå er om dette regnes som en "defeat-device".

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Så raskt vil elb... · 0 replies · +2 points

Da må du jo først tilbakebetale avgiftslettelsen du fikk da du kjøpte dieselbilen i stedet for bensinvarianten. I tillegg må du tilbakebetale avgiftslettelsen du har fått på dieselen, ca 1,50 kr pr liter.
Det var vel rundt 2007 at disse anbefalingene kom så da blir det mye du må trekke fra først, og i tillegg har såpass gamle biler ikke alverden bruktverdi igjen så forskjellen mellom en bensin og dieselvariant er nok ikke stor. Jeg tipper du ender opp med å skylde penger til staten i stedet. Og alle som har kjøpt dieselbiler etter at det ble kjent at disse var verre har jo gjort det av egne egoistiske grunner, kun for å spare penger selv om de vet at de forurenser mer, de har veldig lite å komme med...

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Så raskt vil elb... · 0 replies · +4 points

Drastisk? Som at man må bytte batteri etter bare 700 000 km i stedet for etter 999 999 km? Her er en Leaf som har kjørt 160 000 km og foretatt 1700 hurtigladinger uten å miste noen batteristreker, dvs den har fremdeles over 85% av teoretisk makskapasitet. http://insideevs.com/nissan-leaf-taxi-hits-100000...
Selv om Nissan og Tesla ikke nødvendigvis har eksakt samme batterier så er antakeligvis ikke Tesla sine noe dårligere, og de har i tillegg aktiv kjøling av batteriet. Skal man sammenligne så er Model S sitt batteri ca 3,5 ganger større så da bør man forvente minst 85% etter 566 000 km.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Så raskt vil elb... · 0 replies · +5 points

Jeg har en dieselbil med hengerfeste og vil herved si at Teslaeiere kan komme og "snylte" på meg med å byttelåne bil. Hvis det er flere som vil byttelåne samme dag vil jeg prioritere etter hestekrefter på Teslaen.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Så raskt vil elb... · 0 replies · +4 points

Avgiftene på strøm er allerede store, nesten like store prosentvis som for diesel. Spørsmålet er heller hvorfor skal man ha så større avgifter på fornybar strøm enn på fornybar diesel som slipper ut NOx og annen skit. Det er nok mer sannsynlig at fornybar diesel får samme avgifter som vanlig diesel har i dag, og vanlig diesel og bensin får høyere avgifter.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Så raskt vil elb... · 1 reply · +5 points

Den artikkelen er fra 2014, og hva skjedde etterpå? Ved utgangen av 2013 var det 15 000 batteri-elbiler i Kina, ved utgangen av 2014 var det 45 000 og ved utgangen av 2015 hele 247 000 elbiler. Altså ble det solgt over 200 000 elbiler bare i 2015, og både myndighetene og produsentene har fått blod på tann.

Til nå har vi her i Europa kjøpt lite kinesiske biler pga dårlig sikkerhet og gammel teknologi, ofte utgåtte europeiske motorer som produseres på lisens. Men Kinesisk bilindustri har de siste årene kjøpt flere europeiske bilprodusenter og ser nok muligheten til å ta store andeler av også det europeiske bilmarkedet fremover.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Så raskt vil elb... · 0 replies · +9 points

Det er nesten like mye avgfter på strøm som på diesel. Besparelsen ligger i at elbiler bruker mye mindre energi. Det at folk kjøper mindre diesel og mer strøm gir ikke noe særlig større avgiftstap enn om folk bytter til biler med lavere drivstofforbruk. Når man mange steder kan kjøpe diesel ned i 11 kr pr liter og en liter diesel inneholder ca 11kWt så betaler du da 1 krone pr kWt, bare marginalt mer enn for strøm mange steder.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Siemens og Volvo: Lade... · 0 replies · +3 points

De kan da installere vindmøller og solceller også? De har jo også ganske mye vannkraft, både vanlig og pumpekraft som kan balansere produksjonen. De er jo et fjelland som oss så det burde være grei skuring å bygge ut mer pumpekraft hvis det er behov.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - «Vindkraft er un... · 10 replies · +1 points

Men spørsmålet er jo da, er det mest hensiktsmessig å bygge flere vindmøller i Norge for så å eksportere strømmen til Tyskland, eller er det mer hensiktsmessig å bygge flere vindmøller i Tyskland der behovet er? Da kan de bruke lokalprodusert kraft når vinden blåser og vi kan eksportere av vannkraften når det er for lite vind. Så kan vi importere litt igjen når det blåser mye og prisene faller.

Det er jo allerede ofte overproduksjon med lave priser i Tyskland. Siden vi har magasinkapasitet nok så er det slik at skal vi ha ekstra produksjon som ikke er magasinkraft, som vindmøller, så må man sammenligne lønnsomheten mot de lave natteprisene vi har på kraft fra Tyskland og Danmark.

Vi har et stort batteri som kan levere høy spisseffekt, jeg mener vi bør fortsette på det vi er gode på, spesielt når vi har et land som er som laget nettopp for dette formålet. Vi kan heller forsterke med kraftigere generatorer når det blir behov, dette får vi mye mer igjen for. Resten av Europa har gode muligheter for både vind og solkraft, det de trenger er vannkraft som balanse, ikke mer av det samme.

For oss blir spørsmålet hva vi skal lade opp batteriet vårt med, og hva som er mest lønnsomt og gir minst naturødeleggelser; billig overskuddskraft fra sol og vind i Europa, eller nye vindturbiner?