formerly orthodox

formerly orthodox

74p

307 comments posted · 4 followers · following 0

39 weeks ago @ Yiddish Daily Forward - נײַער נומער ... · 1 reply · 0 points

איך האָב דאָרט געקױפֿט אײנס בײ אַמאַזאָן נישט לאַנג צוריק און עס איז געװען אַ גרױס פֿאַרגענוגן דאָס צו לײענען. איך האָב נישט געהאַט געװאוסט אַז ר' יעקובזאָהן איז פֿון די רעדאַקטאָרן דערפֿון.

51 weeks ago @ Yiddish Daily Forward - „ס׳אַראַ ... · 0 replies · +1 points

עס איז שענער אױף אידיש װי אױף עברית און ענגליש

83 weeks ago @ Yiddish Daily Forward - ישׂראלדיקער... · 0 replies · +1 points

װיבאַלד אַז מען זאָגט אַז פּאָנטשעס זענען נישט געזונט, עס איך נאָר לאַטקעס.

94 weeks ago @ Yiddish Daily Forward - פֿאַרדראָסי... · 0 replies · +1 points

װעמען האָבן זײ געדינגען דאָס איבערצוזעצן? אַ טערק?

101 weeks ago @ Yiddish Daily Forward - עלטערן אין כ... · 0 replies · +2 points

אַ באַקאַנטע מײַנע, אַ מחנכת פֿון שױן פֿופֿציק יאָר, האָט מיר אַמאָל געזאָגט, בזה הלשון׃ „די חסידישע עלטערן מוטשען זיך װי שקלאַפֿן צו פֿאַרדינען געלט צו שיקן זײַערע קינדער אין אונזערע מוסדוס פֿון װעלעכע זײ קומען אַרױס בעזגראַמאָטנע אױף דרײַ לשונות.”

103 weeks ago @ Yiddish Daily Forward - ווידעאָ: זעל... · 0 replies · +2 points

אָבער ער איז גערעכט אַז די משפּחות, די חברים, און די מוסדות דאַרפֿן צוצוגײן צו די קינדער און יוגענטליכע מיט אהבֿה און נישט מיט פֿײַנט, און מיט דרך ארץ, װאָס איז טאַקע קדמה לתורה. אױב נישט זענען זײ שולדיק אין די טראַגעדיעס און אומגליקן װאָס באַפֿאַלן די קינדער.

103 weeks ago @ Yiddish Daily Forward - ווידעאָ: זעל... · 0 replies · +2 points

פֿאַקטיש גערעדט אַ סך פֿון די אפּגעפֿאָרענע זענען אַ ביסל צעדרײט. איך קען עטליכע און נישט קײַן אײַנער (ואני בתוכם) איז אַ נאָרמאַלער מענטש פֿון אַ נאָרמאַלער שטוב מיט נאָרמאַלע עלטערען. איך קען נישט בכלל דעם דאָזיקן ארי'ן אָבער אָפן געזאָגט ער זעט נישט אױס װי אַ נאָרמאַלער מענטש אױך נישט. די לײַזונג פֿון דער פּראָבלעם ליגט נישט אין זיך אַרױסגנבֿענען פֿון דער קחילה, װאָס דער אָרגאַניזאַציע "פֿוטסטעפּס" װיל אױספּועלען. געדענקטס קינדערלעך אַז װוּ נאָר דו גײסט, דער קאָפּ דײַנער גײט מיט.

107 weeks ago @ Yiddish Daily Forward - מיר וווינען ... · 0 replies · +1 points

אױב מע װיל אַז ייִדיש זאָל האָבן אַ לעבן בײַ די חסידים מוז מען געפֿינען אַ װעג זײַ צו געבן צו פֿאַרשטײן אַז ייִדיש איז אַן אינטעלעגענטע שפּראַך, מיט דיקדוק (גראַמאַטיק) און אױב מע װיל עס לאָזן לעבן מוז מען דאָס לערנען מיט די קינדער (און מיט דע דערװאַקסענע אױך). לײַדער, אַ חסידיש קינד הײַנט לײענט ענגליש בעסער װי ער לײענט ייִדיש. און װען מע זעט װיאַזױ זײ לײענען ענגליש, איז עס אָך און װײ. אפֿשר בײַ די מײדלעך גײט עס אַ ביסל בעסער, מיט די געשריבענע שפּראַך, אָבער בדרך כּלל רעדן רעדן זײ ענגליש צװישן זיך. דאָס איז אין אַמעריקע. אין ישראל איז דער מצבֿ נאָך עפֿגער װײַל עבֿרית איז דאָך אױך אַ ייִדישע שפּראַך. די חב"דניקערס ניצן הײַנט כּמעט קײַן ייִדיש בכלל.

דאָס אַז מען נעמט אַרײַן אַ פּאָר ענגלישע (אָדער אינטערנאַטיאָנאַלע) װערטער און שאַפֿט ניסט קײַן נעאָלאָגיסמס מאַכט נישט אױס. פֿאַרצײַטנס פֿלעגט מען אַרײַננעמען פּױילישע װעערטער אין פּױלן און אונגאַרישע װערטער אין אונגאַרן װען מען האָט נישט געהאַט אָדער נישט געװוּסט דאָס ייִדיש װאָרט. קראַן, זשאַראָפֿקע, קאַפּעליוש - פּױילש. פּאָנזשעלאָ, פּאָפּוש, קאָקאָוש - אונגאַריש. היִינט זענען זײ אַלע פֿײַנע ייִדישע װערטער בײַ די חסידים װאָס רעדן שױן יאָ אידיש.

108 weeks ago @ Yiddish Daily Forward - פֿילם: אונטע... · 0 replies · +1 points

דער ערשטער פּאַראַגראַף װאָלט געקענט דערקלערן די צוגאַנג צו אידיש בײַ אַ גרױסן טײַל פֿון הײַנטיקע אשכּנזים אױך. זײ זעהן קײַן שום װערד נישט אין דער אידישער שפּראַך אַ חוץ נאָסטאַלגיע. עס איז די עלטערן װאָס זענען שולדיק אַז אידיש שטאַרבט (כאָטש זי שטאַרבט נישט!) און אַז עס איז װיכטיקער צו קענען ענגליש. (אױ װיפֿל קריטיקער זענען פֿאַרהאַן צװישן די נישט פֿרומע קעגן די חסידים װאָס רעדן אידיש בעסער װי ענגליש!) און אַפֿילו בײַ די חסידים װאָס רעדן אידיש װײניקמאָל איז מען זיך מטריח צו לערנען געהעריג די אידישע גראַמאַטיק. 'ס איז ריכטיק אַז אַ לעבעדיקע שפּראַך בײַט זיך מיט דער צײַט, אָבער דער הײַנטיקער אידיש פֿון די חסידים איגנאָרירט אין גאַנצן די אידעע פֿון גראַמאַטיק און דער אידיש װאָס אַ 40 יעריקער מענטש רעדט איז נישט אַנדעריש פֿון דעם אידיש װאָס װערט גערעדט בײַ זײַן 8 יעריקער קינד. דאָס איז אַ שאָד. און אין צװײ דירות אַרום װעט שױן נישט בלײַבן קײַן אידישער שפּראַך חוץ פֿון די מה נשתנה קשיות.

108 weeks ago @ Yiddish Daily Forward - אַ ווערטערב... · 0 replies · +1 points

עס איז טאַקע אַ שאָד אַז די נעאָלאָגיזמען זענען נישט באַצײַכנט און אַז זײ האָבן אַרױסגענומען װערטער מיט אַ דײַטשן אָפּשטאַם װאָס אידישרעדנדיקע אידן ניצן טאָג־טעגליך ,כּדאַי צו שאַפֿן אַ מין אידיש עספּעראַנטאָ־שפּראַך. פֿונדעסטװעגן איז דאָס בוך אַ ברכה פֿאַר דער װעלט און מען קען נאָר האָפֿן אַז די אידן װאָס רעדן און שרײַבן אידיש װעלן דאָס ניצן צו פֿאַרבעסערן זײערע שרײַבעכצער און כאָטש אַרױסנעמען די פֿילע אַנגליציזמען װאָס זײ ניצן װען עס עקסיסטירן עכט כּשרע אידישע װערטער. אָבער אױב די חסידם, װאָס זענען די לעצטע עכט אידיש־רעדערס, װעלן נישט אונהױבן לערנען געהעריגע , גראַמאַטישע מאַמע־לשון, האָב איך מורה אַז די שפּראַך װעט זיך אױסלעשן אין גאַנצן אַלס לעבעדיקע שפּראַך אין צװאַי דורות אַרום. קוקץ אױף די ליובאַװיטשער געמײַנדע - מען הערט כּמעט קײַן אידיש װאָרט אָוף די גאַסן פֿון אידישן קרױן הײַטס מער. נאָר דאָרט בײַם סדר פֿרעגט מען נאָכאַלץ די פֿיר קשיות אױף אידיש און מער נישט.

ס