Knut Bråtane

Knut Bråtane

70p

298 comments posted · 76 followers · following 0

5 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her er regnestykket so... · 0 replies · +1 points

Har du barnebarn? Du skriver: «Alt som betyr noe er profitt. Drit i klima. Drit i miljø. Drit i framtiden (eller mengelen på sådan) til våre barn. »
Tør du fortelle slikt til barnebarna?

5 years ago @ Teknisk Ukeblad - Vindmølleblad p... · 0 replies · +1 points

Har du kjørt bil noen gang? Det er mye - mye farligere, så slutt med det hvis du er så redd!
Bare i Norge blir blir over 100 drept i trafikken HVERT ÅR.
Og drept av vindmøller? Ingen hittil så vidt jeg vet.

Og iskast er et svært lite problem når det gjelder fare for menneskeliv. Det forutsetter vel at folk ikke oppfører seg direkte dumt, slik enkelte bilister gjør på vegene.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik fungerer «N... · 0 replies · +1 points

Det er litt forskjell på en omløpstid på 40 år (biodrivstoff) og på mange millioner år (fossilt drivstoff).

Det er dette ekstra tilskuddet av CO2, som ikke har vært i atmosfæren på millioner av år, som gjør at CO2-nivået går opp.
Praksis viser at 30-40% av overskuddet blir værende i atmosfæren i hundrevis av år (ikke 5 år som en del klimaskeptikere hevder)

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik fungerer «N... · 0 replies · +1 points

Hvis alternativene er bioenergi der CO2-mengden bindes igjen i løpet av noen tiår,
eller kull med omløpstid på millioner av år så er vel valget enkelt.

Hvis alternativet er å ikke bruke energi i det hele tatt så er det naturligvis enda bedre for CO2-nivået, men kanskje ikke for menneskeheten?? :-)

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik fungerer «N... · 0 replies · +1 points

Økonomi teller ja, det ville vært ille om overgangen til fornybar energi skulle ført til at vårt velferdssystem brøt sammen. Heldigvis er det ikke så ille, Det har lenge vært kalkulert med at vi må bruke 1% av BNP i noen tiår på denne omstillingen. mye tyder nå på at det blir langt billigere.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik fungerer «N... · 0 replies · +1 points

Nullutslipp, ja, fordi skogen tar opp CO2 hver eneste år, og dette er en del av et kort kretsløp.
Fossil CO2 derimot har en "omløpstid" på millioner av år, og det er all den ekstra CO2-tilførselen som gjør at CO2 hoper seg opp i atmosfæren. Av overskuddet blir 30-40% værende i atmosfæren i hundrevis av år, ikke bare i 5 år som noen klimafornektere hevder.

Omfattende hogst, som av regnskog idag, og norsk skog på 1800-tallet virker nok på samme måten, men neppe tilnærmet så mye som dagens utslipp av fossil CO2.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik fungerer «N... · 0 replies · +1 points

At brenning av naturgass (fossil) skulle være bedre enn å brenne trepellets virker helt urimelig.
CO2 fra trevirke har vært i atmosfæren for en del år siden, kanskje for 40 år siden, og naturen bruker den til å bygge opp nytt biologisk materiale igjen.

CO2 i naturgassen har vært borte fra atmosfæren i millioner av år. Det er tilførslen av fossil CO2 som gjør at CO2 hoper seg opp i atmosfæren.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik fungerer «N... · 0 replies · +1 points

Er det bedre å brenne kull da??
Hvis man aksepterer at samfunnet trenger energi virker det ille å brenne kull/olje/gass som har vært ute av atmosfæren i millioner ab år, for å kunne lagre bioenergien i skog og jord med en omløpstid på 1-100 år.

Lagringen i skog og jord er dessuten risikabel, skogbranner, insektangrep med mer kan for gjøre slutt på den lagringen. :-(

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik fungerer «N... · 0 replies · +1 points

Dette er fullstendig feil. Vi er på veg mot å frede 10% av skogsarealet i Norge.
At resten av skogene blir snauhugd igjen og igjen øres ut til å være et pust fra 150-200 år tilbake.
Den gangen ble mye snauhøgd og eksportert til Europa.
Nå hugges det ca 10 mill m^3 i året mens tilveksten er over 25 mill m^3.

Snauhugsten på 1800-tallet på Vestlandet var så grundig at noen som er opptatt av miljøvern oppfatter den treløse naturen som den "urørte" og motsetter seg planting av ny skog.

7 years ago @ Teknisk Ukeblad - Slik fungerer «N... · 0 replies · +1 points

Hvis trevirket lagres i deponier og man i stedet bruker kull/olje/gass til å drive samfunnet kan vel ikke det redde klimaet???