කැකිරි හේනේ බඩු ලාල්

කැකිරි හේනේ බඩු ලාල්

156p

6,374 comments posted · 26 followers · following 0

4 hours ago @ http://www.gossiplanka... - නාගානන්... · 0 replies · +17 points

අන්තිමට මුගෙ තමයි සරම හරහා විනිවිද පේන්නෙ...පක්ෂෙ නමේ කැත බලහං..මෙලෝ වගතුවක් නෑ...

12 hours ago @ http://www.gossiplanka... - නාමල් - ද... · 0 replies · +1 points

කොන්...ම් ලීක්...ලැජ්ජා නැද්ද යකෝ උඹට...

12 hours ago @ http://www.gossiplanka... - ප්‍රමා... · 0 replies · 0 points

හරේන් උඹ නම් තනි ගවයෙක්...අහන්නෙ බලන්නෙ මොකුත් නැතුව හරකෙක් වගේ දරුවෙක්ට ගහන එක උඹ අනුමත කරනවද උඹේ දරුවෙක්ට ගහපු දවසටත්...

1 day ago @ http://www.gossiplanka... - කඩවත කොස... · 1 reply · +27 points

දකුණෙ උන් රට හරක් කියන්නෙ නිකංද..ඇන්ටෙක් වෙනුවෙන් දිවි පුද කල කොස්තාපල් රාජපක්ෂ

2 days ago @ http://www.gossiplanka... - නාමල් - ද... · 2 replies · +73 points

උඹ පෙරට ඇවිත් සරම පිටින්ම ඔලුවෙන් හිටගනින්කො..

2 days ago @ http://www.gossiplanka... - ප්‍රමා... · 0 replies · +9 points


විදුහල්පති හරකෙක්..මූට තණකොල මැල්ලුමක් කවමු..

3 days ago @ http://www.gossiplanka... - සුනඛයා ම... · 1 reply · +7 points

මන්නා පාර ගහපු එකාට ලාච්චුව ඇරලා වහමු..

3 days ago @ http://www.gossiplanka... - හොදටම බී... · 0 replies · +1 points

නෙදකින් මූ නලුවෙක්ද ? හොරිකඩ සුනඛයෙක්නෙ..තොට හෙණම ගහපිය අර අසරණ මිනිහට කරපු අපරාදෙට

4 days ago @ http://www.gossiplanka... - වොඩ්කා න... · 0 replies · +1 points

දැක්කම පේනවා රංගයා වගේම පිං ගොනෙක් කියලා..

5 days ago @ http://www.gossiplanka... - දික්කසා... · 0 replies · +2 points

ගෑණියක්ද බඩුවක්ද කියලා මම බැලුවෙ..