කැකිරි හේනේ බඩු ලාල්

කැකිරි හේනේ බඩු ලාල්

155p

9,422 comments posted · 29 followers · following 0

3 hours ago @ http://www.gossiplanka... - පශු වෛද්... · 1 reply · +8 points

ඔය මොකුත් නෑ පොප්සි පෝලා බේත් ගන්න තැන අහලා එහෙ ගියා නම්...

1 day ago @ http://www.gossiplanka... - අනර්කලී... · 1 reply · -8 points

හරක් දෙන්නෙක් කර ගහපු නිසා ගොඩ ගියා...

1 day ago @ http://www.gossiplanka... - ඔස්ට්‍... · 3 replies · +2 points

රතු ගවුම නම් පට්ට

3 days ago @ http://www.gossiplanka... - ගුවන්වි... · 1 reply · +33 points

මේ කාලකන්නියගෙ කණ පලලා යවන්න තිබුනෙ.

3 days ago @ http://www.gossiplanka... - මන්ත්‍... · 1 reply · +33 points

ඔය කාලකන්නියට දඬුවමක් නැත්තං පොප්සි පෝලා එක්ක කාමරේකට දාලා දොර වහමු.

3 days ago @ http://www.gossiplanka... - රටවල් රැ... · 1 reply · +11 points

ඕක නාකි මයිනට හැදිලා ඕකෙන්ම වළ කජ්ජ ගහපං...

3 days ago @ http://www.gossiplanka... - ‘අරාබි... · 0 replies · +65 points

කාලකන්නි නාකි මයිනව අල්ලන්නේ කවදද බොල ?

4 days ago @ http://www.gossiplanka... - සනත් නිශ... · 0 replies · +1 points

කැකිරී පැහෙන කාලෙ... පල නෙලනවා බං
වැස්සට කලින්...

5 days ago @ http://www.gossiplanka... - අරගලයට ප... · 1 reply · +6 points

මී හරක් ගෙවලයා....සමන්ලාල්ගෙ ඉත්තෑ අමාරුව දැන් හොඳවෙලා ඇති...කාලකන්නියා..

5 days ago @ http://www.gossiplanka... - ගෙදර වින... · 0 replies · +190 points

මූ එක සැරයක් ෆොන්සේකාගෙ මන්ත්‍රීදූරය කොල්ල කෑවා...ඒකට රිටර්න් එක මේ ලැබිලා තියෙන්නෙ...තොට හොඳම වැඩේ...