Hypometheus

Hypometheus

58p

10 comments posted · 3 followers · following 0

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Som en iPhone ... · 0 replies · +13 points

Disse kommentarene legger forbausende liten vekt på det prinsipielle i forslaget : Er det forbrukerne eller politikerne som skal avgjøre om dette er et nyttig produkt? Hvis de fleste synes det er dyrt og dårlig, blir det ikke noe salg. De som synes det er pengene verdt, kan kjøpe en. Og slik bør det være.

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Her er Dreamliner-prob... · 0 replies · +16 points

Dette er slike artikler vi vil se i TU! Den tør å gå inn i teknologien og beskrive problemene langt mer inngående enn det vanlig presse gjør. Det inviterer også til faglig diskusjon og korrektiv (som her).
Poeng til Per E.D.!

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Disse tiltakene kunne ... · 0 replies · +5 points

Men hvis du prøver www.marecom.no blir det mye bedre!

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Denne trikken kan kj&o... · 2 replies · +3 points

Men hva skal vi med skinnene? Med et tilsvarende system på en buss tar vi vekk ulempene med skinnegående transport: Stiv bevegelse i trafikken, vedlikeholdsproblemer i veibanen. Skinner ble vel i sin tid innført fordi gatene ikke tålte belastningen av tunge kjøretøy. Hvilken vekt (!) har det argumentet i dag?

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Statoil selger bensins... · 0 replies · +3 points

8,6 milliarder for Statoil ASA sin del (54%), det blir 15,9 milliarder for hele selskapet.

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Flest omkom i industrien · 0 replies · +1 points

Risiko må vurderes i forhold til antall arbeidstimer. Siden det jobber (i flg SSB) 63 000 i primærnæringene og 233 000 i industrien (296 000 inkl. bergverk og utvinning), så er risikonivået omtrent 3 ganger så høyt i primænæringen.
Artikkelen gir et skjevt inntrykk.

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Mattenøtt TU 34... · 1 reply · +1 points

Pokal for enkleste og mest kompakte løsning!

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Mattenøtt TU 34... · 9 replies · +3 points

Litt merkelig å skulle forklare løsning av én ligning med én ukjent her, men la gå:
Gang med 10 på begge sider av din forenklede ligning: 10x = x+4
Flytt over høyre x til andre side (eller trekk fra x på begge sider, om du vil): 9x = 4
x=4/9=0,444...
Greit?

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Statoil stenger hydrog... · 0 replies · +2 points

Flere som kommenterer her kan ha nytte av denne studien:
"A portfolio of power-trains for Europe - a fact based analysis" http://www.zeroemissionvehicles.eu
Der diskuteres virkningsgrader, rekkevidde og kostnader ut fra beste tilgjengelige data, også bedriftsinterne. Konklusjon: Det vil være optimalt med en mix av drivstoff (batteri, hydrogen, bio) dersom vi skal redusere bidraget til CO2-utslippet fra veitransport.
Mulig noen synes "hydrogen er et blindspor". En rapport basert på informasjon fra 11 bilprodusenter og 5 energiselskaper har altså en annen konklusjon. Les og lær!

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Karakterer tr... · 3 replies · +1 points

Dette begynner å ligne kampanjejournalistikk. Hvor er de andre fagforeningene (NITO, Tekna, osv.)? Er de like kritiske? Har TU bestemt seg for å dyrke enkelte gruppers avvisning av all individuell evaluering?

Et system for vurdering og tilbakemelding er en selvfølgelig del av et system med individuell avlønning. Man kan godt diskutere detaljer i systemet, og gjerne også hvor godt det brukes i praksis. Men å påstå at et slik ledelsesverktøy "truer sikkerheten" og kalle det "korrupt" er ganske ekstremt.

TU bør presentere et bredere bilde av hvordan evalueringssystemer virker, også i andre bedrifter enn Statoil.