හන් පාලිකව...

හන් පාලිකව...

103p

39 comments posted · 2 followers · following 0

9 years ago @ http://exgossip.com/ - අමිල දනි... · 0 replies · +36 points

දිපනී වෙල්ගමට දෙනවා sure....මොනවා උනත් කෑල්ලක් වගේ...

9 years ago @ http://exgossip.com/ - මෙතෙක් ව... · 1 reply · +3 points

අපේ රටට නම් අව්ලක් නෑ වගේ......

9 years ago @ www.gossiplanka.co - ආනමඩුවේ... · 0 replies · 0 points

Kella akka panala yanna athi..

9 years ago @ Gossip9.com - ගොසිප්9 ... · 0 replies · +22 points

සුදු වැන් එකකින් ඇවිත් අරන් යන්න කලින් උඹ ඔක නවත්තපු එක් නම් හොදයි.... එත් අපිට නම් දුකයි....මොනා කරන්නද මහින්දට ගියපු රටනේ.....

9 years ago @ Gossip9.com - ගොසිප්9 ... · 0 replies · +40 points

එක ඇත්ත... සුදු වැන් එකකින් ඇවිත් අරන් යන්න කලින් උඹ ඔක නවත්තපු එක් නම් හොදයි.... එත් අපිට නම් දුකයි....මොනා කරන්නද මහින්දට ගියපු රටනේ.....

9 years ago @ Gossip9.com - බදුල්ලේ ... · 0 replies · +6 points

තන්හාව..........

9 years ago @ Gossip9.com - ඉරානය තු... · 1 reply · +27 points

මුන්ට මෙහෙම කරන්න පුලුවන් එකෙ. ලන්කවෙ මුස්ලිම් පල්ලි අලුතෙන් හදන එකවත් නතර කරන්න නිතියක් දම්මනම් හොදයි... කොහෙද දියවන්නවෙ මුසලයින්ට ඔවා තමා බැරි.................

9 years ago @ http://www.gossiplanka... - Roshan-Dinakshi Love R... · 0 replies · +9 points

Patta kathawa

9 years ago @ Gossip9.com - Colombo Dog Show 2013 · 2 replies · +15 points

බල්ලො කෙසේ වෙතත් බල්ලොන්ගෙ හම්පුතාලනම් හැඩ වෙලා අවිත් :p කැලි ටික දැක්කම තනි ඇහැට ඇඩෙනව………

9 years ago @ Gossip9.com - අනවසර ගව... · 0 replies · +6 points

මේ වගේම තමා පනදුරෙ කෙසෙල්වත්තෙ.. තම්බියො පිරිල.. ගදේ බෑ… මස් කඩ ගොඩ… අපි මොනහරි කරමු මෙකට...........