Gunnar_S_N

Gunnar_S_N

7p

3 comments posted · 1 followers · following 0

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Mekaniske trær s... · 0 replies · +2 points

Med "mekaniske trær" går jeg ut ifra at det siktes ttil at CO2 absorberes mekanisk - ikke kjemisk, eller biologisk (som i vanlige trær). Er dette riktig?

12 years ago @ Teknisk Ukeblad - Studenter på spa... · 0 replies · +1 points

Det er nok kWh/(m^2*år) det er snakk om (som regel er det det per år, om ikkje anna er oppgjeve). Men eg er einig med deg om at dette blir oppgjeve på ein måte som er både feil og misvisande. Ein burde anten oppgjeve energiforbruk per år, eller ganske enkelt (midla) effekt (i Watt, med ein eller annan prefiks). Men, for all del: Ikkje berre energiforbruk - det gjev inga meining. Jamnt over er det mykje slendrian på dette området.

Så ein kuriositet: Eg har ved nokre høve sett energiforbruk oppgjeve som "MW i året" (!!) Kva er dette? Effektakselerasjon?

13 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Meningsl&oslas... · 0 replies · +1 points

En kommentar om kullkraft (tog) vs dieselolje – fossilt brensel (buss):

Fossilt brensel gir mindre CO2 pr energienhet enn kull – når den produseres i stor skala i moderne kraftverk. Bussen går riktignok på fossilt brensel, men her blir energien produsert i (relativt små) dieselmotorer. Dette gir lav effektivitet sammenlignet med kraftverk, av årsaker som at motoren ofte ikke går på optimalt turtall, og at hensynet til vekt og størrelse kommer i veien for energieffektivitet. Dessuten er potensialet for rensing større i et kraftverk.

Dermed framsetter jeg følgende hypotese: Toget er "renere" enn bussen, selv om det får energien sin fra kull.

Har jeg rett?