GunnarLittmarck

GunnarLittmarck

45p

58 comments posted · 1 followers · following 0

576 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Tviler på om vin... · 1 reply · +1 points

Då får du hjälpa mig att informera det norska folket.

Du vet (för du läser min blogg) att i sämsta fall kan ni köpa dessa genIV om 8 år för 1,6$/We (15øre/kWh till 5% rta):
http://www.akmeengineering.com/svbr100.html

Nå fornuften hur mycket bidrar du för att det norska folket ska inse, det snart var ryss och kines inser?

Nu har vi bråkat så länge så snart måste vi mötas IRL... :o)

576 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Tviler på om vin... · 3 replies · +1 points

Sverige kommer ta bort den säregna straffbeskattningen av atomkraft (5miljarder/år) och utvidga det märkliga beslutet om max 10 reaktorer med obegränsad effekt.

Jag lovar dig att min information kommer få riksdagen att stoppa slutförvaret och tillåta en fri utbyggnad av kärnkraft, utan straffbeskattning om den destruerar det som felaktigt kallas avfall.

De svenska avfallsfonderna kan betala de reaktorer som omvandlar "avfallets" kärnenergi till elektrisk och kemisk energi, så priset på de produkterna närmar sig noll.....

Redan nu används tekniken civilt.

Norge ska absolut inte importera uran....

Kärnbränsle blir bara ett kostnadsproblem de närmaste 10 åren i de starkast växande ekonomierna... dit hör ingen i Norden... :o(

Redan om 9 år kan vi köpa indiska toriumreaktorer , den produktionskostnad det ger för elenergi och drivmedel bör Norge förbereda sig för....

Eller hur Jens Stoltenberg?

576 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Tviler på om vin... · 5 replies · +4 points

Stoltenberg bör inte lyssna på Pachauri men väl finna lösningen för mänsklighetens energibehov i Indiens 3-stegs kärnkraftsprogram.

Snart kanske torium får ett (om än lågt) värde på marknaden och tillsammans med utvinning av de jordartsmetaller Kina skaffat monopol på, bli en mycket lönsam exportprodukt då ingen längre vill betala för dyr olja och gas?

Ärligt talat tror jag aldrig att norska toriumtillgångar blir lönsamma att exportera, i Indien utvinns det med hjullastare på vissa stränder USA har ju 3200ton nedgrävt i Nevada efter stoppet av deras toriumprogram, det räcker långt...

Men väl skulle modern gruvdrift i Norge kunna ge enorma inkomster, gruvdriften utvecklas hela tiden och blir allt mindre miljöbelastande.

Vindkraft är givetvis bortblåsta pengar, det kommer bara vara lönsamt för privatpersoner som inte vill betala skatter och nätavgifter, när och om batterier kostar ner mot... 40øre/kWh... Då du Jens, får du fundera ut någon ny skattebas, för alla månlandningar.

576 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Statnett ønsker... · 0 replies · +2 points

På min blogg, välj kärnenergi och sovra, sen tar du alla länkar du finner intressanta, då kommer du lära dig allt om de 6 GenIV teknikerna.

Du kan vidare söka på youtube gunnar littmarck och få hälften av en föreläsning jag höll för politiker och journalister där är det egentligen bara den globala situationen och lite om saltsmältreaktorer jag tar upp...

Jag har sedan 2003 bytt Sverige mot Norge, jag anser att Norge har bättre förutsättningar, till en konstruktiv samhällsutveckling...

I Sverige har jag bara lyckats vända ett stopp för kärnkraft mot ett evigt tillstånd av max tio reaktorer oavsett effekt...(jag är på gång om 3år inser alla att vi ska tillåta en fri utbyggnad av de reaktorer som drivs av dagens avfall).

Kanske har jag minskat resursslöseriet med några hundra miljarder, men Sverige (liksom Norge) slarvar bort många hundra miljarder vart år....

Jag trodde Sverige var byråkraternas Mecka, men se Norge har lika många för hälften så stor befolkning....

Hur mycket grus och sand tillför de samhällsmaskineriet?

576 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Statnett ønsker... · 2 replies · +4 points

Jag undrar om Statnet inser dessa fakta: http://gunnarlittmarck.blogspot.com/2010/11/dessa...
Elektrisk energi kan komma att kosta under noll inte bara som de sista åren för Dansk vindkraft, tills de lärde sig att stänga av dem då det blåser och överföringskostnaden överstiger priset.

Jag är helt säker på att de dyra elnäten kommer tvingas sänka sina överföringspriser, då vi redan inom 10 år får mycket billiga små reaktorer GenIV.

Ledningarna mellan Norge och kontinenten kommer aldrig bli samhällsekonomiskt lönsamma.

Nu leder de till konkurrensnackdelar för norsk industri och ökade kostnader för norska elkunder, vilket ger vinster till statskassa och kraftverksägare.

Som att ge bort hälften av den melk som produceras i Norge, för att öka priset än mer från dagens dubbla mot i Sverige, vissa vinner, flertalet förlorar...

576 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Storslagen skotsk sats... · 0 replies · +1 points

Jag håller med dig helt och hållet.

Om man först kan enas om problemformuleringen.

Vi behöver en global välfärd först av allt.

Så kan därefter alla med vitt skilda kunskaper och erfarenheter, gemensamt finna det bästa vägvalet.

Men vad jag kan se så är det inte en enda politiker som säger att en global välfärd är målet.

De vill kanske att existensminimum i Norge ska vara mångdubbelt av välståndet i fattiga länder så allt fler allt mer desperata försöker med alla medel ta sig hit?

Med dagens informationsteknik kommer snart en massinvandring från Afrika, då de ser och hör skillnaden i välstånd, för de som lyckats få bo i Europa... ska vi stoppa dem med vapen?

Eller ska vi ändra vårt bistånd så det utvecklar och skapar oberoende i motsats till dagens?

Norden skulle kunna ha en gemensam biståndspolitik, vi kunde bygga stora flytande toriumkraftverk med utbildning och sjukvård ombord.

Så kunde vi ankra upp vid de länder där regimen inte belade biståndet med tullar, skatter eller avgifter.

Vi kunde ge bort dricksvatten, utbildning och sjukvård, sälja elektrisk energi för 20øre/kWh.

Då skulle vi inte gynna korruption, vi skulle inte öka beroendet, vi skulle inte slå ut lokala entreprenörer, vi skulle öka människors förmåga, ty den är avhängig av hälsa och utbildning.

Lyckas något annat energisystem omvandla energi till elektrisk billigare än ... så väljer vi såklart det.

Men vi behöver ändå kärnreaktorer för att destruera dagens avfall, det svenska räcker redan till all landets energi i 500år och de fonder som lagts undan för dess slutförvar ger att kostnaden för elektrisk och kemisk energi blir under noll.....

Vi kommer snart ha 100miljarder i slutförvarsfonder, det kapitalet räcker för att driva hela systemet... priset för elektrisk och kemisk energi blir den avgift som byggt upp fonderna.

Det billigaste systemet bortsett länder med slutförvarsfonder är plasmafokusfusion... 1,5øre/kWh om de lyckas, inte ens generatorer behövs då kärnenergin frigörs som laddade partiklar med hög hastighet...

Torbjørn du ska alltså ha ett energisystem som kostar mindre än vad generatorerna kostar om du ska ha en klar vinnare och allt annat läggas ner.

576 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - – Klimaproblemet... · 0 replies · -1 points

Hei Christer, egentlig vil jeg at CO2-hotet skall vare reellt, det skulle hjelpe meg att få alle att innse hvilke energisystemer som må til, men nu har utviklingen kommet så langt att vi ikke lengre trenger det da nye kjernekreftvirk reden er billigst.

Jeg har argumenter mot kul og olje:
De er kraftig miljøbelastende i alle led fra utvinning til forbrenning.
Olje er mye konfliktdrivende.
De fossile energisystem har ingen potensial til å skape en global velferd, de er før dyre og de kan ikke økes med faktor fire til 2050, hvilket er minste krav.

Så her skrev jeg nyss til en svensk ingeniør:

"Svar till mrr

Alla klimatprogram IPCC har baserar sig på, ger att små temperaturhöjningar förstärks totalt.

T4 och vattens extrema termostatfunktion ska alltså överkompenseras.

Alla observationer som gjorts visar det som alla borde insett själva, temperaturstegringar försvagas..totalt, det är mer försvagande än förstärkande effekter, inte ett dugg konstigt.

1C blir runt 0,6C...

Det finns många vetenskapliga studier som bekräftar det men inte en enda som påvisar totala förstärkningseffekter.

Det finns fler saker som gör att många borde insett att CO2-hotet aldrig haft någon vetenskaplig förankring.

Från förindustriell tid till nu har halten CO2 ökat från 280 till knappt 400ppm (CO2 har en starkt avtagande effekt sålunda är halva effekten nådd vid 150ppm 9W/kvm ytterligare 1,6W/kvm till 280ppm och så 0,9W/kvm till 400ppm .

Jorden anses ha blivit 0,7C varmare under den tiden och IPCC anser att hälften av de sista 50 årens ökning kan bero på mänskliga utsläpp av växthusgaser...

Även de som ger allt CO2- skulden för temperaturstegringen sedan lilla istiden ser ju att vi bara skulle få några tiondels C till om vi så förbjöd kärnkraft globalt.

Men visst är det superkorkat att bry sig om medeltemperatur?

Som att mäta medelvindhastighet för att bestämma vindens rörelseenergi,, (det blir iofs inte lika fel, då effekten ökar med kvadraten på hastigheten inte som strålningsenergin, med temperaturen upphöjt till fyra..).

Jag brukar leka lite med liknelser, bl. två likadana ytor med -80C resp +50C strålar ut lika mycket energi som om båda var +10C...inte med medeltemperaturen -15C..

Bara det faktum att bronsålderns varmare klimat ökade vattnets omlopp i atmosfären (avdunstningen kyler ytan enormt, ångbildningsenergi återfås i kondensationshöjden där den enklare strålar ut i vår 3K varma rymd) gjorde att Sahara strålade ut mindre energi genom svalare dagar och varmare nätter, öknen blev ju skogsklädd av det varmare klimatet kring polerna.

Så det är inte konstigt att det bara är i huvudsak Europas medborgare som fått avvara stora resurser till CO2-hot-tron...

Nu finns billigare energisystem än de fossila (oljeländer köper reaktorer för fullt, senast Venezuela) så nu kommer vi ändå lösa det problem som skulle uppstått om 4ggr så många har vår eller högre köpkraft och allt fortsätter drivas av olja kol och gas. 62% av elproduktionen i OECD drivs av fossilkol för ett år sedan var det 61% globalt står fossila kolväten för 80% av våra energisystem.

Det som är den svåraste funderingen (för mig) är hur vi ska undvika liknande felinvesteringar i framtiden, vilket extremt resursslöseri detta varit..

Hur ska beslutsfattares vetenskapliga underlag produceras? PR-systemet visade ju sig inte fungera."

Finn gjerne feil i min resonering Christer.

Mvh Gunnar

576 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Storslagen skotsk sats... · 2 replies · 0 points

Du har fel Torbjørn, jag utreder det här:
http://gunnarlittmarck.blogspot.com/2010/11/vad-k...

Förövrigt följer jag alla energisystem, tidvattenkraftverket under bron i Nordnorge gillar jag.

Det finns även system att fästa paravaner med turbiner på vid klippväggar i Chile där havsströmmarna är starka och regelbundna.

Kärnkraft som fission är däremot det enda system som då kompletta reaktorer masstillverkas i fabrik, har potentialen att skapa en global välfärd till 2050 för den tidens kanske 9miljarder människor.

Global välfärd är kravet för fred och en globala miljövård, då kommer dessutom befolkningstillväxten upphöra..

Om den snabbaste metoden var kolkraftverk skulle jag föreslå det, jag anser nämligen att det är mycket bråttom.

Sen om vi lyckas hålla sams tills mitt mål är nått, kan vi låta den tidens robotar bygga vilka energisystem vi vill.

Jag hoppas mest på ett antal småskalige fusionsenergisystem, men då bara de fissionssystem jag skriver om (Indiens Toriumprogram) har visat att det fungerar, så baserar jag mina prognoser på det.

På sikt kommer vi få bra och billiga solenergisystem, jag länkar på min blogg till ett billigt med en 6,4kvm motordriven spegel som ger 900We och 4,3kWth vid sol från klar himmel, det systemet tänker jag installera, för att hålla mina utomhusytor snöfria på vintern och ladda något batteri om de blir billigare.

Om vi får batterier som kan lagra elektrisk energi till 50øre/kWh kommer dagens skatter och avgifter tvingas sänkas, ty då kan alla med sol och vind producera billigare om eget arbete räknas vara gratis.

Följ gärna min blogg så ser du att jag är teknikneutral, kanske inte helt, jag ogillar starkt olja och kol, för att de är för dyra, starkt miljöbelastande i alla led och vad gäller olja även konfliktdrivande.

Trots att jag för länge sedan insåg att CO2-hotet saknar bäring och att nybildningen av i vart fall gas vida överstiger vår förbränning (nyligen visade MaxPlank institutet att mina teorier stämmer...) är jag för en framtid med helt andra energisystem, men vi måste skapa en global välfärd först, annars spelar inget vi gör någon roll.

Jag blir glad om du finner fel i mitt resonemang, det är huvudanledningen till att jag skriver här.

Mvh Gunnar

576 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - – Klimaproblemet... · 2 replies · 0 points

Jag tycker det är skrämmande att så många ledare kan så lite fysik och bara väljer rådgivare som ger dem de råd de vill.

Igår kom en sammanfattning om läget och varför inte temperaturhöjningar förstärks totalt. Skulle 1C förstärkas till 3C så skulle jordens klimat vara så instabilt att livet aldrig skulle kunnat uppstå.

Hela det vetenskapligt avvisade CO2-hotet handlar om helt andra saker än att vi skulle riskera återfå bronsålderns klimat, det handlar om att vi snart är fyra gånger så många på jorden med vår eller högre köpkraft. Som tur är finns nu kärnkraft som är billigare än alla fossila så vi kommer inte få någon global katastrof driven av desperat jakt på energi.

För den som vill kan ni läsa varför USA kommer lägga ner alla restriktioner av sina CO2-utsläpp.
http://democrats.science.house.gov/Media/file/Com...

Så hur ställer sig Stoltenberg inför det faktum att CO2-hotet inte har ett enda vetenskapligt argument till stöd?
Ska alla CO2-skatter och subventioner av energisystem i ett fåfängt försök att inbilla jordens befolkning att de ska betala 3ggr så mycket för sin energi, bara för Jens vill, bort?

Det vore såklart ett rakryggat beslut, men kommer aldrig ske.. aldrig.

CO2-hotet har blottat en stor svaghet med vårat styrelsesystem.

De politiska ledarna behöver inte motivera sina åtgärder, eller ta ansvar för felaktiga beslut.

Hur ska vi ändra det?

Eller kommer vi aldrig kunna skapa ett hållbart styrelsesystem?

En konstruktiv norsk regering skulle storsatsa på exempelvis flytande toriumdrivna kärnkraftverk och lägga om biståndet till att bara gälla gratis dricksvatten elkraft till 20øre/kWh (det gör faktiskt biståndet självfinansierande på sikt och elkraft ska aldrig vara gratis, bara billigare än ex. kolkraft).

Indien startar sitt andra steg i sitt torium program nu, under 2011 kommer deras första stora reaktor i steg två kopplas upp på elnätet, den drivs av det vi kallar avfall och tillverkar samtidigt nytt bränsle av torium (det går inte att starta på torium men på det U233 som tillverkas av torium).

De har en liten exportreaktor som kommer masstillverkas runt 2020, en sådan skulle vara bra att montera i flytande betongkraftverk som kunde byggas i Norge då det finns mycket god kompetens och bra geografiska förutsättningar här.

Ytterligare ett offensivt område för Stoltenberg är att tillverka syntetiska drivmedel av högtemperaturs reaktorer, Kinas bubbelbeddsreaktorer passar perfekt och kommer finnas på marknaden efter 2013.

Visst skulle Stoltenberg kunna bidra så att väldens djur, natur, människor och norska medborgare vinner.

Yes We Can!

576 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Storslagen skotsk sats... · 4 replies · 0 points

Tekniken har samma grundläggande fel som storskalig vindkraft.
För dyr.
Bara energisystem som har potentialen att priskonkurrera mot kol, olja och gas, kommer leda till en minskning globalt av utvinningen av råvarorna.
Tyvärr inser Europas politiker inte det, därför leder europeisk energipolitik till en utarmning av medborgarna och en förlängning av fossilkolepoken.
System som saknar potentialen att nå ner till 20øre/kWh bör inte få bidrag.

Solenergisystem kan kanske klara det på lång sikt, men absolut inte detta system.

Kärnkraft är redan nere i den nivån, därför oljestater nu köper kärnreaktorer för fullt.