BjornHansenEhs

BjornHansenEhs

21p

15 comments posted · 12 followers · following 0

5 years ago @ Teknisk Ukeblad - Nesten ingen vet hva e... · 0 replies · +1 points

Du har 6 uker på deg - søk om fritak i dag.
Få fritak via legeattest eller på personvern
-grunnlag fra AMS. Når du mottar brevet fra nettleverandører at de "kommer og installerer om 3 måneder" så vild et i praksis si 6 uker
Innen 6 uker har du en helsefarlig strålekilde montert i ditt hjem som stråler hvert minutt hele døgnet hele året.

5 years ago @ Teknisk Ukeblad - Nesten ingen vet hva e... · 0 replies · +1 points

Unngå AMS om du kan - søk om fritak på bakgrunn av legeattest eller søk om fritak på bakgrunn av poersonvernsgrunner. AMS frigjør helsefarlig stråling flere ganger i minuttet, døgnet rundt, så lenge du bor i AMS huset. Får du distanse fra måleren kan du redusere skadeomfanget. Helseproblemer som migrene, søvnproblemer, muskelsmerter, tinnitus og en rekke av 38 migrerende /skiftende symptomer er påvist av forskere. Den nyeste forskningen fra siste 5 år påviser kraftig sammenheng mellom AMS og mobilstråling og kreft eller lettere helsesymptomer. Unngå AMS fra Hafslund Nett eller andre leverandører - og forbli helsetrygg.

5 years ago @ Teknisk Ukeblad - Hafslund skal bytte 63... · 0 replies · +2 points

Unngå AMS om du kan - søk om fritak på bakgrunn av legeattest eller søk om fritak på bakgrunn av poersonvernsgrunner. AMS frigjør helsefarlig stråling flere ganger i minuttet, døgnet rundt, så lenge du bor i AMS huset. Får du distanse fra måleren kan du redusere skadeomfanget. Helseproblemer som migrene, søvnproblemer, muskelsmerter, tinnitus og en rekke av 38 migrerende /skiftende symptomer er påvist av forskere. Den nyeste forskningen fra siste 5 år påviser kraftig sammenheng mellom AMS og mobilstråling og kreft eller lettere helsesymptomer. Unngå AMS fra Hafslund Nett eller andre leverandører - og forbli helsetrygg.

5 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Automatiske st... · 0 replies · +2 points

Unngå AMS om du kan - søk om fritak på bakgrunn av legeattest eller søk om fritak på bakgrunn av poersonvernsgrunner. AMS frigjør helsefarlig stråling flere ganger i minuttet, døgnet rundt, så lenge du bor i AMS huset. Får du distanse fra måleren kan du redusere skadeomfanget. Helseproblemer som migrene, søvnproblemer, muskelsmerter, tinnitus og en rekke av 38 migrerende /skiftende symptomer er påvist av forskere. Den nyeste forskningen fra siste 5 år påviser kraftig sammenheng mellom AMS og mobilstråling og kreft eller lettere helsesymptomer. Unngå AMS fra Hafslund Nett eller andre leverandører - og forbli helsetrygg.
Mitt innlegg på Hafslund Nett sine sider:

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Kobler fiber og str&os... · 0 replies · +1 points

Automatiske strømmålere er helsefarlige. De er trådløse, og trådløs teknologi er kreftfremkallende og leder i tillegg til enda flere helseskader. 100 vitenskapelige studier bekrefter at kroppen blir svakere og får helseskader av trådløs tekonologi. Se link nedenfor. Derfor har 217 kommuner i Frankrike nektet den tvungne installeringen av automatiske strømmålere. Se link nedenfor. Dette må vi også gjøre. .En folkeaksjon med demonstrasjoner, politiske saker og pressedekning har ledet til dette. Goodle "Stop Linky" (fransk for automatisk strømmåler). Se også automatiske strømmålere (Smart meter på engelsk) i linkene nedenfor.
Symptomene trådløs teknologi leder til er ikke bare kreftdannelse i kroppen, men også andre symptomer - som vi i dag klassifiserer som psykologisk betinget eller samfunns-sykdommer.: Opplever du migrene, ristende følelse i kroppen/ uro når du forsøker hvile eller sove, konsentrasjonsvansker, korttidshukommelse, muskelsmerter, hodepine, stikkende smerter i ben når du går i trapper, sviktene knær eller rygg når du står eller går? Se linker nedenfor. Dette er blant de vanligste reaksjonene på trådløs teknologi. Det er kun 10 år siden trådløs tekonolgi begynte å bli vanlig, så det finnes mange gode alternativer. Det første er kablet internett i hjemmet, det andre er vanlig mobil istedet for Smartphone. Skadeomfanget for strådløs teknologi kan sammenlignes med radon og tobakk. Men det er verre. Vi bor ikke i sigarettrøyk, røyker ikke på jooben, på bussen, sammen med barna våre, i barnehagen, barneskolen, på skoler. I tillegg til at helseeffektene ved trådløs teknologi er mer alvorlige enn nikotin or radon. Se link nedenfor for symptomer og de 100 vitenskapelige artiklene som underbygger at wifi er meget helsefarlig.
om automatiske strømmålere: http://stopsmartmeters.org.uk/category/health-eff.... http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-me... http://stoplinkynonmerci.org/ http://www.laconiadailysun.com/newsx/local-news/9... https://www.emfanalysis.com/smart-meter-health-ef....
trådløs teknologi og hjernekreft: http://www.naturalhealth365.com/toxic-radiation-b....
100 studier som viser at wifi er skadelig for kroppen https://app.box.com/s/va22tdhyafgr1y8evpv92nvin47....
Eneste måten å ikke få tvungen installering av automatisk trådløs strømmåler i ditt hjem er å vise en legeattest til Hafslund nett. Om du får det installert sover og lever du i tråløs farlig stråling dag og natt. Den sender helseskadelig trådløs stråling flere ganger i minuttet. Hver time. Døgnet rundt. Hvert år. Vil du spare helsen til barna dine. Vil du spare din helse? Be om legeattest og unngå tvungen installering. I dag.

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - – Utfordrende, m... · 0 replies · +1 points

Automatiske strømmålere er helsefarlige. De er trådløse, og trådløs teknologi er kreftfremkallende og leder i tillegg til enda flere helseskader. 100 vitenskapelige studier bekrefter at kroppen blir svakere og får helseskader av trådløs tekonologi. Se link nedenfor. Derfor har 217 kommuner i Frankrike nektet den tvungne installeringen av automatiske strømmålere. Se link nedenfor. Dette må vi også gjøre. .En folkeaksjon med demonstrasjoner, politiske saker og pressedekning har ledet til dette. Goodle "Stop Linky" (fransk for automatisk strømmåler). Se også automatiske strømmålere (Smart meter på engelsk) i linkene nedenfor.
Symptomene trådløs teknologi leder til er ikke bare kreftdannelse i kroppen, men også andre symptomer - som vi i dag klassifiserer som psykologisk betinget eller samfunns-sykdommer.: Opplever du migrene, ristende følelse i kroppen/ uro når du forsøker hvile eller sove, konsentrasjonsvansker, korttidshukommelse, muskelsmerter, hodepine, stikkende smerter i ben når du går i trapper, sviktene knær eller rygg når du står eller går? Se linker nedenfor. Dette er blant de vanligste reaksjonene på trådløs teknologi. Det er kun 10 år siden trådløs tekonolgi begynte å bli vanlig, så det finnes mange gode alternativer. Det første er kablet internett i hjemmet, det andre er vanlig mobil istedet for Smartphone. Skadeomfanget for strådløs teknologi kan sammenlignes med radon og tobakk. Men det er verre. Vi bor ikke i sigarettrøyk, røyker ikke på jooben, på bussen, sammen med barna våre, i barnehagen, barneskolen, på skoler. I tillegg til at helseeffektene ved trådløs teknologi er mer alvorlige enn nikotin or radon. Se link nedenfor for symptomer og de 100 vitenskapelige artiklene som underbygger at wifi er meget helsefarlig.
om automatiske strømmålere: http://stopsmartmeters.org.uk/category/health-eff.... http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-me... http://stoplinkynonmerci.org/ http://www.laconiadailysun.com/newsx/local-news/9... https://www.emfanalysis.com/smart-meter-health-ef....
trådløs teknologi og hjernekreft: http://www.naturalhealth365.com/toxic-radiation-b....
100 studier som viser at wifi er skadelig for kroppen https://app.box.com/s/va22tdhyafgr1y8evpv92nvin47....
Eneste måten å ikke få tvungen installering av automatisk trådløs strømmåler i ditt hjem er å vise en legeattest til Hafslund nett. Om du får det installert sover og lever du i tråløs farlig stråling dag og natt. Den sender helseskadelig trådløs stråling flere ganger i minuttet. Hver time. Døgnet rundt. Hvert år. Vil du spare helsen til barna dine. Vil du spare din helse? Be om legeattest og unngå tvungen installering. I dag.

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Nå måler L... · 0 replies · +1 points

Automatiske strømmålere er helsefarlige. De er trådløse, og trådløs teknologi er kreftfremkallende og leder i tillegg til enda flere helseskader. 100 vitenskapelige studier bekrefter at kroppen blir svakere og får helseskader av trådløs tekonologi. Se link nedenfor. Derfor har 217 kommuner i Frankrike nektet den tvungne installeringen av automatiske strømmålere. Se link nedenfor. Dette må vi også gjøre. .En folkeaksjon med demonstrasjoner, politiske saker og pressedekning har ledet til dette. Goodle "Stop Linky" (fransk for automatisk strømmåler). Se også automatiske strømmålere (Smart meter på engelsk) i linkene nedenfor.
Symptomene trådløs teknologi leder til er ikke bare kreftdannelse i kroppen, men også andre symptomer - som vi i dag klassifiserer som psykologisk betinget eller samfunns-sykdommer.: Opplever du migrene, ristende følelse i kroppen/ uro når du forsøker hvile eller sove, konsentrasjonsvansker, korttidshukommelse, muskelsmerter, hodepine, stikkende smerter i ben når du går i trapper, sviktene knær eller rygg når du står eller går? Se linker nedenfor. Dette er blant de vanligste reaksjonene på trådløs teknologi. Det er kun 10 år siden trådløs tekonolgi begynte å bli vanlig, så det finnes mange gode alternativer. Det første er kablet internett i hjemmet, det andre er vanlig mobil istedet for Smartphone. Skadeomfanget for strådløs teknologi kan sammenlignes med radon og tobakk. Men det er verre. Vi bor ikke i sigarettrøyk, røyker ikke på jooben, på bussen, sammen med barna våre, i barnehagen, barneskolen, på skoler. I tillegg til at helseeffektene ved trådløs teknologi er mer alvorlige enn nikotin or radon. Se link nedenfor for symptomer og de 100 vitenskapelige artiklene som underbygger at wifi er meget helsefarlig.
om automatiske strømmålere: http://stopsmartmeters.org.uk/category/health-eff.... http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-me... http://stoplinkynonmerci.org/ http://www.laconiadailysun.com/newsx/local-news/9... https://www.emfanalysis.com/smart-meter-health-ef....
trådløs teknologi og hjernekreft: http://www.naturalhealth365.com/toxic-radiation-b....
100 studier som viser at wifi er skadelig for kroppen https://app.box.com/s/va22tdhyafgr1y8evpv92nvin47....
Eneste måten å ikke få tvungen installering av automatisk trådløs strømmåler i ditt hjem er å vise en legeattest til Hafslund nett. Om du får det installert sover og lever du i tråløs farlig stråling dag og natt. Den sender helseskadelig trådløs stråling flere ganger i minuttet. Hver time. Døgnet rundt. Hvert år. Vil du spare helsen til barna dine. Vil du spare din helse? Be om legeattest og unngå tvungen installering. I dag.

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - – AMS kan bli en... · 0 replies · +2 points

Helse er viktigere enn økonomi, og automatiske strømmålere er helsefarlige. De er trådløse, og trådløs teknologi er kreftfremkallende og leder i tillegg til enda flere helseskader. 100 vitenskapelige studier bekrefter at kroppen blir svakere og får helseskader av trådløs tekonologi. Se link nedenfor. Derfor har 217 kommuner i Frankrike nektet den tvungne installeringen av automatiske strømmålere. Se link nedenfor. Dette må vi også gjøre. .En folkeaksjon med demonstrasjoner, politiske saker og pressedekning har ledet til dette. Goodle "Stop Linky" (fransk for automatisk strømmåler). Se også automatiske strømmålere (Smart meter på engelsk) i linkene nedenfor.
Symptomene trådløs teknologi leder til er ikke bare kreftdannelse i kroppen, men også andre symptomer - som vi i dag klassifiserer som psykologisk betinget eller samfunns-sykdommer.: Opplever du migrene, ristende følelse i kroppen/ uro når du forsøker hvile eller sove, konsentrasjonsvansker, korttidshukommelse, muskelsmerter, hodepine, stikkende smerter i ben når du går i trapper, sviktene knær eller rygg når du står eller går? Se linker nedenfor. Dette er blant de vanligste reaksjonene på trådløs teknologi. Det er kun 10 år siden trådløs tekonolgi begynte å bli vanlig, så det finnes mange gode alternativer. Det første er kablet internett i hjemmet, det andre er vanlig mobil istedet for Smartphone. Skadeomfanget for strådløs teknologi kan sammenlignes med radon og tobakk. Men det er verre. Vi bor ikke i sigarettrøyk, røyker ikke på jooben, på bussen, sammen med barna våre, i barnehagen, barneskolen, på skoler. I tillegg til at helseeffektene ved trådløs teknologi er mer alvorlige enn nikotin or radon. Se link nedenfor for symptomer og de 100 vitenskapelige artiklene som underbygger at wifi er meget helsefarlig.
om automatiske strømmålere: http://stopsmartmeters.org.uk/category/health-eff.... http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-me... http://stoplinkynonmerci.org/ http://www.laconiadailysun.com/newsx/local-news/9... https://www.emfanalysis.com/smart-meter-health-ef....
trådløs teknologi og hjernekreft: http://www.naturalhealth365.com/toxic-radiation-b....
100 studier som viser at wifi er skadelig for kroppen https://app.box.com/s/va22tdhyafgr1y8evpv92nvin47....
Eneste måten å ikke få tvungen installering av automatisk trådløs strømmåler i ditt hjem er å vise en legeattest til Hafslund nett. Om du får det installert sover og lever du i tråløs farlig stråling dag og natt. Den sender helseskadelig trådløs stråling flere ganger i minuttet. Hver time. Døgnet rundt. Hvert år. Vil du spare helsen til barna dine. Vil du spare din helse? Be om legeattest og unngå tvungen installering. I dag.

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Så smart blir bo... · 0 replies · +1 points

Trådløs teknologi er helseskadelig. Automatiske strømmålere er helsefarlige. De er trådløse, og trådløs teknologi er kreftfremkallende og leder i tillegg til enda flere helseskader. 100 vitenskapelige studier bekrefter at kroppen blir svakere og får helseskader av trådløs tekonologi. Se link nedenfor. Derfor har 217 kommuner i Frankrike nektet den tvungne installeringen av automatiske strømmålere. Se link nedenfor. Dette må vi også gjøre. .En folkeaksjon med demonstrasjoner, politiske saker og pressedekning har ledet til dette. Goodle "Stop Linky" (fransk for automatisk strømmåler). Se også automatiske strømmålere (Smart meter på engelsk) i linkene nedenfor.
Symptomene trådløs teknologi leder til er ikke bare kreftdannelse i kroppen, men også andre symptomer - som vi i dag klassifiserer som psykologisk betinget eller samfunns-sykdommer.: Opplever du migrene, ristende følelse i kroppen/ uro når du forsøker hvile eller sove, konsentrasjonsvansker, korttidshukommelse, muskelsmerter, hodepine, stikkende smerter i ben når du går i trapper, sviktene knær eller rygg når du står eller går? Se linker nedenfor. Dette er blant de vanligste reaksjonene på trådløs teknologi. Det er kun 10 år siden trådløs tekonolgi begynte å bli vanlig, så det finnes mange gode alternativer. Det første er kablet internett i hjemmet, det andre er vanlig mobil istedet for Smartphone. Skadeomfanget for strådløs teknologi kan sammenlignes med radon og tobakk. Men det er verre. Vi bor ikke i sigarettrøyk, røyker ikke på jooben, på bussen, sammen med barna våre, i barnehagen, barneskolen, på skoler. I tillegg til at helseeffektene ved trådløs teknologi er mer alvorlige enn nikotin or radon. Se link nedenfor for symptomer og de 100 vitenskapelige artiklene som underbygger at wifi er meget helsefarlig.
om automatiske strømmålere: http://stopsmartmeters.org.uk/category/health-eff.... http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-me... http://stoplinkynonmerci.org/ http://www.laconiadailysun.com/newsx/local-news/9... https://www.emfanalysis.com/smart-meter-health-ef....
trådløs teknologi og hjernekreft: http://www.naturalhealth365.com/toxic-radiation-b....
100 studier som viser at wifi er skadelig for kroppen https://app.box.com/s/va22tdhyafgr1y8evpv92nvin47....
Eneste måten å ikke få tvungen installering av automatisk trådløs strømmåler i ditt hjem er å vise en legeattest til Hafslund nett. Om du får det installert sover og lever du i tråløs farlig stråling dag og natt. Den sender helseskadelig trådløs stråling flere ganger i minuttet. Hver time. Døgnet rundt. Hvert år. Vil du spare helsen til barna dine. Vil du spare din helse? Be om legeattest og unngå tvungen installering. I dag.

6 years ago @ Teknisk Ukeblad - Lyse går for AMS... · 0 replies · +4 points

Automatiske strømmålere er helsefarlige. De er trådløse, og trådløs teknologi er kreftfremkallende og leder i tillegg til enda flere helseskader. 100 vitenskapelige studier bekrefter at kroppen blir svakere og får helseskader av trådløs tekonologi. Se link nedenfor. Derfor har 217 kommuner i Frankrike nektet den tvungne installeringen av automatiske strømmålere. Se link nedenfor. Dette må vi også gjøre. .En folkeaksjon med demonstrasjoner, politiske saker og pressedekning har ledet til dette. Goodle "Stop Linky" (fransk for automatisk strømmåler). Se også automatiske strømmålere (Smart meter på engelsk) i linkene nedenfor.
Symptomene trådløs teknologi leder til er ikke bare kreftdannelse i kroppen, men også andre symptomer - som vi i dag klassifiserer som psykologisk betinget eller samfunns-sykdommer.: Opplever du migrene, ristende følelse i kroppen/ uro når du forsøker hvile eller sove, konsentrasjonsvansker, korttidshukommelse, muskelsmerter, hodepine, stikkende smerter i ben når du går i trapper, sviktene knær eller rygg når du står eller går? Se linker nedenfor. Dette er blant de vanligste reaksjonene på trådløs teknologi. Det er kun 10 år siden trådløs tekonolgi begynte å bli vanlig, så det finnes mange gode alternativer. Det første er kablet internett i hjemmet, det andre er vanlig mobil istedet for Smartphone. Skadeomfanget for strådløs teknologi kan sammenlignes med radon og tobakk. Men det er verre. Vi bor ikke i sigarettrøyk, røyker ikke på jooben, på bussen, sammen med barna våre, i barnehagen, barneskolen, på skoler. I tillegg til at helseeffektene ved trådløs teknologi er mer alvorlige enn nikotin or radon. Se link nedenfor for symptomer og de 100 vitenskapelige artiklene som underbygger at wifi er meget helsefarlig.
om automatiske strømmålere: http://stopsmartmeters.org.uk/category/health-eff.... http://emfsafetynetwork.org/smart-meters/smart-me... http://stoplinkynonmerci.org/ http://www.laconiadailysun.com/newsx/local-news/9... https://www.emfanalysis.com/smart-meter-health-ef....
trådløs teknologi og hjernekreft: http://www.naturalhealth365.com/toxic-radiation-b....
100 studier som viser at wifi er skadelig for kroppen https://app.box.com/s/va22tdhyafgr1y8evpv92nvin47....
Eneste måten å ikke få tvungen installering av automatisk trådløs strømmåler i ditt hjem er å vise en legeattest til Hafslund nett. Om du får det installert sover og lever du i tråløs farlig stråling dag og natt. Den sender helseskadelig trådløs stråling flere ganger i minuttet. Hver time. Døgnet rundt. Hvert år. Vil du spare helsen til barna dine. Vil du spare din helse? Be om legeattest og unngå tvungen installering. I dag.