BetaCentauri

BetaCentauri

87p

8 comments posted · 3 followers · following 0

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Verdens første ... · 1 reply · +5 points

Plusshuset på Kjørbo tøyer begrepene vel mye. For det første er strømforbruk til internlaster utenom lys (dvs. PCer og annet utstyr) holdt utenfor energiregnskapet. For det andre gjelder denne plusshusberegningen normerte tall, ikke virkelige tall. For det tredje er det meste av solcellearealet plassert utenfor byggelivet ca 250 m fra selve plusshuset. All ære til prosjektet og viljen til å prøve og strekke seg lenger enn de fleste, men jeg mener det er en tøying av begreper når man fyller opp et annet bygg med solceller. Hvis den resterende bygningsmassen på Kjørbo skulle bli plusshus, hvor skulle f.eks. de plassert solcellene? Skal det være et ekte plusshus, må dette gjelde med alle internlaster, med virkelige driftsforhold og med all energiproduksjon samlet innenfor byggelivet eller i den delen av tomta som naturlig hører til bygget.

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - "Norges største... · 3 replies · +6 points

Plusshuset på Kjørbo i Sandvika er mye tall-lek, selv om det helt sikkert har energikvaliteter som plasserer det i toppen. For det første baserer de såkalte plussregnskapet seg på normerte beregninger, det er ikke reelt forbruk det er snakk om. I tillegg er ikke utstyr som PCer etc med i dette regnestykker. Og til slutt er det plassert solceller på arealer som ikke tilhører bygget. Så leker man nok med tall og tøyer begrepene, er det ikke så vanskelig å bygge plusshus. For eksempel kunne man jo i et byggeprosjekt investere i solceller plassert i sydeuropa og fått 3-4 ganger så mye elektrisitet ut av cellene. Det ville hatt en større nytteeffekt enn et solcelleanlegg plassert med lite optimal vinkel. Hvor skal grensen gå for et plusshus? Skal plusshusideen ha noe poeng, må all energiteknologi plasseres innenfor byggelivet/tomten huset har å bygge på.

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Luftskip, luftputefart... · 0 replies · +3 points

Sannsynligvis vil det veie mer å bygge alle hulrom så tette at det kan holde på heliumet enn å bygge en mer åpen konstruksjon fylt med luft.

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Luftskip, luftputefart... · 0 replies · +20 points

Du sparer mer vekt på å droppe tankene da.

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Luftskip, luftputefart... · 10 replies · +30 points

Helium i tankene kan da umulig gi mye oppdrift. Da må i hvert fall tankene være veldig store, og det spørs vel ikke om vekten på godset i tankene må veie mer enn det man vinner i oppdrift. 1 m3 volum kan aldri gi en oppdrift ved havoverflaten på mer enn 1,2 kg minus vekten på godset i tanken. Hvis de virkelig har sagt dette, så ville ikke jeg satt foten min i dette fartøyet, for da er det ikke godt å vite hvilke andre feilberegninger som er gjort mht oppdrift og løft.

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Vil at du skal få... · 0 replies · +1 points

Du må huske at mange som kjøper luft/luft-varmepumpe er i denne kategorien:
- folk som har blitt eldre og vil ha det varmere
- folk som har fyrt med med ved men som ikke orker lenger å styre med dette
- folk som har skiftet ut oljefyr med varmepumpe

Alternativet er å bruke panelovn. For disse er det da helt opplagt at varmepumpen gir en besparelse selv om de får økt strømforbruk.
http://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-...

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Vil at du skal få... · 2 replies · +1 points

Hvor har du det fra at varmepumper ikke sparer strøm? Jeg vil gjerne at du dokumenterer det, og det holder ikke med å vise til SSB-undersøkelsen som hadde en del svært omdiskuterte konklusjoner.

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Dette blir fysikkens n... · 0 replies · +16 points

20 milliarder løser ikke fattigdoms- og matmangel her i verden. Da hadde det blitt løst for lenge siden. All grunnforskning er like viktig. Hvis argumentet om at nå har vi funnet ut nok skal gjelde, hvem er det da som styrer kunnskapsutviklingen her i verden? Dette kunne vi også sagt den gangen jorda var flat. Og da hadde den vel vært flat i dag også. Heldigvis er det noen som tenker litt lenger enn mørketidsfundamentalistene.