Alt4Norge

Alt4Norge

98p

8 comments posted · 2 followers · following 0

255 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Testflyger: – F-... · 2 replies · +7 points

Synes man på alvor bør vurdere å kjøpe inn 10-15 nye F-16 i tillegg til de F-35 som er bestilt i.o.m. skroget på dagens F-16 er oppbrukt.

256 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Slik vil siktet for en... · 7 replies · +7 points

Håper de også får inn avstand til objektet slik at en kan beskyte objekter som ikke er i fri sikt-linje. UAV'er med GPS koordinater til fiendtlige objekter belyst f.eks med laser som igjen kan mottas inn inn til et datastyrt ildgivings-system som beregner hvordan prosjektilet skal skytes ut for best mulig treff

258 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - 6 meter høy mas... · 0 replies · +4 points

Dette ser bra ut. Bedre panser, teknologi for å oppdage fienden før deg, og forbedret treffsikkerhet, målgivning. Skulle også ønske at vi skaffet nye/brukte Leopard A6/A7. Russland har satt til side CFE, så den synes jeg Norge lett kan ignorere. Sett derfor gamle Leo A2 i beredskapslagre fremfor å oppgradere. Og i et kupert land som Norge burde man kanskje også skaffe enda flere Javelin anti-tanks våpen eller tilsvarende. Til og med heimeværnet burde vært utstyrt med Javlein. M72 anti-tanks fungerer ikke mot nyere stridsvogner.

259 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Russland firedobler fl... · 0 replies · +3 points

Ja, det i tillegg. Dagens luftvern er alt for lite.

259 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Russland firedobler fl... · 4 replies · +16 points

Enda en grunn til å revurdere måten våre nye F-35 skal oppbevares på Ørland hovedflystasjon. I dag er det tenkt at de skal stå på en pen rekke i vanlige hangarer (blikk-skur). Enkelt mål for bla. disse bombeflyene med cruise missiler, eller skutt ut fra skip/ubåter. Vips så var Norges kampfly utradert. Her må vi ta oss råd til en fremtidsrettet løsning, da eksisterende hangarer benyttet for F-16 viser seg å være for små for F-35. Politikerne må bevilge nok penger til nye armerte fly hangarer spredd ut på området, samtidig må man ha en plan for spredning av flyene i en krisesituasjon for bla å sende en del fly til f.eks Evenes, Bardufoss og eller Andøy. Ta vare på 15-20 av de beste F-16 flyene, og sett de i hangarer på f.eks Rygge. Mange piloter i private flyselskaper som er opplært på flytypen som kan være en beredskap.

262 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Her er Forsvarets alle... · 1 reply · +4 points

Ikke eksiterende i dag ja. Forsvaret har vi vel ikke ut fra dagens situasjon, men ut fra et verst mulig tenkt senario. Det blir som forsikringen på hus og hjem. Ikke bare kan dette styrke forsvaret av lagrene, men like mye forsterke totalforsvaret av landsdelen som har 2 viktige flyplasser. Og selvfølgelig ved behov i en krig så flyttes materiell da fra landsdelen til der de trengs mest ut fra en totalsituasjon. Generelt greit å ha mer materiell i beredskap tenker jeg, og da kan da ikke koste all verden å slikt stående i fjell-lager med riktig temp og fuktighet.

262 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Her er Forsvarets alle... · 9 replies · +49 points

Bra man kjøper nytt her. Når det gjelder oppgradering av selve stridsvognene, så mener jeg at her bør man kjøpe nye, eller relativt nye brukte A6/A7 til kampstyrkene i nord-Norge fremfor å lappe på de gamle, dette har Norge råd til. Sett de gamle A2 i beredskapslagre lengre sør i landet. F.eks. i fjellhaller i Trønderlag slik at de som skal beskytte USA's forhåndslagre i landsdelene har litt mer slagkraft enn kun lette håndvåpen. På tide å øke beredskapkapasiteten der man kan. Samme kan man gjøre når F-16 skal fases ut, sett de 15-20 beste flyene i hangarer sør i landet. F.eks på Rygge. Det vil være flygere i private flyselskaper som er opplært på flytypen i lang tid fremover, som ved en krise kan bemanne disse flyene.

264 weeks ago @ Teknisk Ukeblad - Slik blir Norges nye s... · 0 replies · +6 points

Sett dagens Leo 2A4 på mobeliseringslagre i fjell i f.eks Trønderlag. Noen må beskytte Ørland og Værnes flystasjoner og forhåndslagrene til USA i landsdelen med noe mer enn lette håndvåpen.
Kjøp nye Leo, eller relativt nye brukte A6 til operative enheter i Nord-Norge. Slutt å fikse på gamle ting, dette har vi råd til.