AHoydal

AHoydal

58p

102 comments posted · 5 followers · following 0

8 years ago @ Teknisk Ukeblad - Forsvant nesten i flom... · 0 replies · +4 points

Hvordan vil et småkraftverk, med typisk slukeevne på 2-3 ganger middelvannføringen, bidra i vesentlig grad til å dempe en flom som kan være i størrelsesorden 20-30 ganger middelvannføringen?

9 years ago @ Teknisk Ukeblad - Tysk selskap får... · 0 replies · +5 points

Det blir feil å angripe regjeringen i forbindelse med dette salget, ettersom de ikke har gjort noe spesielt hverken for eller imot å tilrettelegge for salget. Det hadde nok blitt gjennomført uavhengig av regjeringsmakt, ettersom det bare er småkraftverk det er snakk om.

Krysser likevel fingrene for at det ikke blir gjennomført lovendringer som fører til at private aktører kan eie store kraftverk og kraftselskap, og at slik spekulasjon blir begrenset til småkraft.

10 years ago @ Teknisk Ukeblad - Bygger verdens st&osla... · 0 replies · +4 points

Per og Pål, lett og blande.
I dette tilfellet antar jeg kontaktpersonen på ITA er Per (Vidar Barth) Lilje.

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Mattenøtt TU 06... · 0 replies · +1 points

C hadde rød hatt.
A ser begge to, og dersom B og C hadde begge hatt blå hatt, hadde A visst at han hadde rød. Siden A ikke visste sin farge, kan ikke både B og C ha blå hatt, de har enten ulik eller rød hatt.
B ser bare C sin hatt. Dersom han så at C hadde blå hatt, betydde det at han måtte ha en rød hatt (for om B hadde blå hadde A sagt sin hatt var rød). Ettersom B ikke kan si om han har rød eller blå hatt, betyr det at C har rød hatt.
Infløkt forklaring...

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Tror på 15 TWh n... · 2 replies · 0 points

Var ikke du fødd i 2010?

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Rekordmange kraftkonse... · 0 replies · 0 points

Bemerker at OED ga konsesjon til 23 småkraftverk, mens NVE behandlet 118 konsesjonssøknader til småkraftverk, hvorav 60 fikk konsesjon.

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Samer vil bygge gigant... · 0 replies · +4 points

3 år fra skisseprosjekt til anlegg i drift, det må være tidenes fremdriftsplan!

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Kabelavtale med Tyskla... · 1 reply · +3 points

Statnett produserer ikke èn eneste kWh, så strømprisen ut mot forbruker har ingen direkte innvirkning på deres inntekter. Statnett får flaskehalsinntekter gjennom utenlandskablene, der de kjøper billigere norsk kraft og selger det dyrere i Tyskland. Statnett vil aldri bygge ut så mange kabler at prisen nesten blir utlignet, da får de sågodt som ingen inntekter fra noen av sine kabler.

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Kabelavtale med Tyskla... · 3 replies · -2 points

Jeg ser det på som helt usannsynlig at vi får "Tyske priser" i Norge/Skandinavia. De hadde ikke bygget desse kablene hadde de ikke vært lønnsomme, og lønnsomheten ville selvfølgelig ikke vært der dersom det ikke hadde vært prisdifferanse. Hvorfor skulle Statnett ville bygge ut så mange kabler at prisene ble utlignet? En viss prisdifferanse vil vi alltid ha, og vi vil nok alltid/oftest være på den billige siden!

11 years ago @ Teknisk Ukeblad - Det blir en billig str... · 0 replies · -1 points

La oss si du har rett i at produksjonsprisen er 10 øre/kWh (mange nyere anlegg har langt høyere kostnader), og at du dermed setter strømprisen til 10 øre/kWh. Hva gjør du hvis da etterspørselen blir større enn produksjonskapasiteten? Da vil ikke lenger strømprisen stige når etterspørselen blir stor. Hva hadde skjedd den bikkjekalde vinteren 2010 hvis vi hadde en fast strømpris på 10 øre/kWh?